iAWBZ

Hier vindt u informatie over het project Informatievoorziening AWBZ (iAWBZ). Voor meer informatie kunt u terecht bij David Korbijn via d.korbijn@minvws.nl.


Denktank IZO levert input voor bronregister en implementatie standaardberichten

Denktank IZO 12 februari 2014

Goede regels over de betekenis van de indicatie, rekening houden met een overgangsperiode, denken vanuit gemeenteperspectief, zorgaanbieders in de Architectuurboard en pleidooi voor gebruik van ICF als gemeenschappelijk beoordelingskader. Dat waren enkele van de vele aangedragen aandachtspunten tijdens de bijeenkomst van de Denktank Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO) op woensdag 12 februari 2014 in Utrecht.

Presentaties Denktank iAWBZ – iWmo

Als vervolg op de serie Denktank bijeenkomsten in het kader van informatievoorziening AWBZ die voor de zomer hebben plaatsgevonden, heeft op 13 november j.l. een nieuwe Denktank plaatsgevonden. De laatste Denktanks stonden in het teken van het meerjarenplan iAWBZ. Inmiddels is het plan goedgekeurd door de stuurgroep i-HLZ. Destijds is de behoefte uitgesproken om ook aan te sluiten op ontwikkelingen binnen iWmo.

Meerjarenplan iAWBZ

Het Meerjarenplan informatievoorziening AWBZ (iAWBZ) is vastgesteld. Samen met zorgaanbieders, zorgverzekeraars, publieke zorgorganisaties, softwareleveranciers, adviseurs zet VWS zich in voor een vereenvoudigde en gemoderniseerde informatievoorziening. Dit meerjarenplan beschrijft voor de periode 1 juli 2013 tot 1 januari 2016 – in de periode van de hervorming van de langdurige zorg – de projecten en activiteiten die nodig zijn

Rapportage procesanalyse en gegevensstromen AWBZ

Dit document biedt een analyse van de processen en gegevensstromen in de AWBZ. Het staat stil bij de ketenpartners die binnen de AWBZ activiteiten verrichten, de diensten die zij leveren, de gegevensuitwisseling tussen deze partijen (inhoud, applicaties en beveiliging), knelpunten die binnen de gegevensuitwisseling worden ervaren, verbetervoorstellen en een reflectie op de toekomst. Het NORA

Interview met CAK: Architectuur moet je willen!

Het CAK werkt al enige tijd met een architectuurboard, waarin de richtlijnen en uitgangspunten van de referentiearchitectuur worden bewaakt. De referentiearchitectuur is het geheel van principes, definities en modellen die de samenhang tussen processen, mensen en middelen weergeeft. Duidelijke afspraken over hoe om te gaan met informatievoorziening die gedeeld worden door de hele organisatie voorkomt