iWmo-DEF-300x171

Presentaties Denktank iAWBZ – iWmo

[14 november 2013]

Als vervolg op de serie Denktank bijeenkomsten in het kader van informatievoorziening AWBZ die voor de zomer hebben plaatsgevonden, heeft op 13 november j.l. een nieuwe Denktank plaatsgevonden. De laatste Denktanks stonden in het teken van het meerjarenplan iAWBZ. Inmiddels…

Meerjarenplan iAWBZ

[06 november 2013]

Het Meerjarenplan informatievoorziening AWBZ (iAWBZ) is vastgesteld. Samen met zorgaanbieders, zorgverzekeraars, publieke zorgorganisaties, softwareleveranciers, adviseurs zet VWS zich in voor een vereenvoudigde en gemoderniseerde informatievoorziening. Dit meerjarenplan beschrijft voor de periode 1 juli 2013 tot 1 januari…

Interview met CAK: Architectuur moet je willen!

[17 september 2013]

Het CAK werkt al enige tijd met een architectuurboard, waarin de richtlijnen en uitgangspunten van de referentiearchitectuur worden bewaakt. De referentiearchitectuur is het geheel van principes, definities en modellen die de samenhang tussen processen, mensen…